Kontaktinformasjon HABU

Resepsjonen er betjent alle hverdager, telefon 72822100.

Telefonen er åpen mellom 08.15-10.00 og mellom 13.00-14.30. 

Call-back mellom 10.00- 13.00 og mellom 14.30-15.30. 

 

Ansatte ved Habiliteringstjenesten for barn og unge kontaktes via resepsjonen. 

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes til St. Olavs hospital via e-post. Vi ber om at telefon eller vanlig brev benyttes.

 

​Avdelingssjef

Ragnhild Marie Stavå, telefon 48226542

Enhetsleder MITH (intensiv trening og habilitering) 

Mona- Iren Ebbesen, telefon 41673740

Sist oppdatert 15.04.2024