Lærings- og mestringssenteret HABU

Lærings- og mestringssenteret i Habiliteringstjenesten for barn og ungdom, er for familier med barn og ungdom som har funksjonsvansker. Vi samarbeider med ulike brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner og fagpersoner for å skape gode tilbud. Pasient- og pårørendeopplæringen ved LMS HABU drives for det meste som diagnoserettede tilbud. Det sendes skriftlig invitasjon om pasient- og pårørendeopplæring til familier som har barn eller ungdom med aktuell diagnose 4 - 6 uker før kurset skal finne sted.

Følgende kurs arrangeres av LMS HABU

De fleste arrangeres årlig.

Autismespekterforstyrrelser

 • Kurs for foreldre til små barn med autismespekterforstyrrelser.
 • Samtalegrupper for ungdom med autisme / Asperger syndrom.
  Kontaktperson Trude Solem

Cerebral parese

 • Kurs for foreldre til barn som nylig har fått diagnosen CP.
 • Skolestartersamling, samling for foreldre og barn våren før skolestart.
 • Skolestarter med CP. Kurs for foreldre og fagpersoner.
 • Fagdag CP 4 år. Kurs for fagpersoner.

Down syndrom

 • Nettverk for foreldre til små barn.
 • Skolestarterkurs for foreldre. Arrangeres årlig når det er mange nok barn.
 • Mellomtrinnskurs for foreldre. Arrangeres hvert andre / tredje år når det er mange nok barn.
  Kontaktperson Lise Bakke Fornes  

Epilepsi

 • Kurs for foresatte til barn / ungdom som har fått epilepsi; andre nærpersoner kan også delta. Arrangeres to ganger årlig.
 • Kursdag for ungdom med epilepsi.
 • Barnegruppe. Gruppetilbud for barn med epilepsi.

Lett psykisk utviklingshemming / store generelle lærevansker

 • Kurs for foreldre til barn som har fått slik diagnose.

Følgende kurs arrangeres ved behov:

 • På vei mot voksenlivet. Kurs for foreldre til ungdom som med bakgrunn i sin funksjonsnedsettelse har behov for oppfølging over til voksenlivet.
 • Søskenkurs. Kurs for søsken i alderen 12 - 18 år til barn med funksjonsnedsettelser.
 • Søskengruppe for søsken i alderen 7 - 12 år til barn med funksjonsnedsettelser.
 • Ungdomsgruppe / jentegruppe. Samtalegrupper for ungdom med lett psykisk utviklingshemming, lærevansker eller andre diagnoser. Tema er om venner, kropp, identitet og kjærlighet.

Moderat psykisk utviklingshemming

 • Kurs / samtalegruppe for foreldre.

Kontaktperson for alle disse: Trude Solem

Barn med store sammensatte funksjonsnedsettelser

 • FOKUS-gruppe.
 • Ulikekurs og gruppetilbud for foreldre og fagpersoner

 • AKKS-kurs Alternativ og supplerende kommunikasjon. Kurs / gruppe for foreldre. 

 • MLD-nettverk (metakromatisk leukodystrofi) Nettverk for fagpersoner i barnehage og skole.
  Kontaktperson Monica Olmheim.

Beitostølen-grupper

Småbarnskurs

 • Todagers kurs for foreldre til små barn med sammensatte hjelpebehov. Arrangeres årlig i samarbeid med LMS Barne- og ungdomsklinikken. Kontaktperson Lise Bakke Fornes.

Dersom du har gode ideer eller ønsker å bidra med planlegging og gjennomføring av lærings- og mestringstilbud, ta kontakt med Trude Solem .