Lærings- og mestringstilbud Barne- og ungdomsklinikken

Lærings- og mestringstilbudene drives for det meste som diagnoserettede tilbud. Det sendes invitasjon ca. 4 - 6 uker før kurstilbudet.

Rådgiver, lærings- og mestringskoordinator:

Heidi Gjønnes
Telefon 913 74 768

Lærings- og mestringstilbud i regi av Barne- og ungdomsklinikken

Barneleddgikt

 • for barn i alderen 10 - 12 år og foresatte som har barn 0 - 12 år
 • for ungdom i alderen 13 - 18 år og deres foresatte

CFS ME

 • for ungdom i alderen 13 - 18 år og deres foresatte
 • for foresatte som har barn i alderen 8 - 12 år

Diabetes

 • for barn i alderen 10 - 12 år og foresatte til barn i alderen 0 - 12 år
 • for ungdom i alderen 13 - 18 år og deres foresatte
 • Nettverkskurs for besteforeldre og andre som tidvis har ansvar for barn i alderen 0 - 12 år
 • Kurstilbud for helsesykepleiere og ansatte i barnehager, skole-fritidsordningen og 1. - 10. trinn. Gjelder også private barnehager og skoler.

Epilepsi - NB! Tilbud i regi av Habiliteringstjenesten for barn og unge

Hjertesyke barn

 • For foresatte som har barn i alderen 0 - 4 år

Inflammatorisk tarmsykdom

 • For barn i alderen 10 - 12 år og foresatte til barn i alderen 0 - 12 år
 • For ungdom i alderen 13 - 18 år og deres foresatte

Kreftsykdommer

 • Ukentlige treffpunkt for foresatte til barn under behandling, erfaringsutveksling i gruppe

Premature

 • For foresatte til barn i alderen 5 - 9 år
 • For helsesykepleiere, ansatte i barnehager, ansatte i PP-tjenesten, lærere og spesialpedagoger 1. - 4. trinn

Ryggmargsbrokk

 • For pårørende til barn i alderen 0 - 8 år

Små barn med hjelpebehov - NB! Tilbud i regi av Habiliteringstjenesten for barn og unge

 

 


 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag STENGT
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag STENGT
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Endringer i åpningstid/dag forekommer når det tilpasses til kurs og møter.

Postadresse

LMS Barne- og ungdomsklinikken St. Olavs hospital Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim