Morsmelkbanken

Små for tidlig fødte barn trenger morsmelk. Når det ikke er mulig for mor selv å gi melk til barnet sitt, trengs det melk fra kvinner som har mer melk enn det de trenger til sitt eget barn. Kvinner som er villige til å være givere av morsmelk, gir en viktig hjelp til de minste og svakeste barna.

​Morsmelkbanken ved Nyfødt intensiv leverer morsmelk også til Barselavdelingen ved St. Olavs hospital og selger morsmelk til Sykehuset Levanger.

Kvinner som ønsker å gi morsmelk, kan gjøre det fra ammingen av eget barn er godt etablert til det blir 12 måneder gammelt.

For å kunne være morsmelkgiver må visse krav være oppfylt:

  • Du må være frisk.
  • Du må ikke røyke eller bruke snus.
  • Du må ikke bruke medikamenter fast.
  • Du må ikke bruke alkohol.

Før du kan gi melk, må det tas blodprøve for å utelukke at du har vært smittet med virus som kan være farlige for for tidlig fødte barn. Det er stort sett de samme reglene som gjelder blodgivere.
Det blir tatt bakterieprøver av all melk som leveres.

Du vil få råd om hygiene og pumping.

Leie av brystpumpe dekkes, og du får utlevert forbruksutstyr.
Morsmelken godtgjøres med 150 kroner per liter.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg som giver?
Kontakt Morsmelkbanken mandager og torsdager kl. 8 - 15 på telefon 72 57 47 62.

Åpningstider:
mandag og torsdag kl. 8-15


E-post:
morsmelkbanken@stolav.no

Vær oppmerksom på at du ikke skal oppgi helse- eller personopplysninger i e-post!

 

 Melkebank. Illustrasjonsfoto.

 
Melkebank. FOTO: Oslo Universitetssykehus

Sist oppdatert 25.01.2024