Overgrepsenheten

Overgrepsenheten gir tilbud til barn, ungdom, kvinner og menn som har vært utsatt for eller er mistenkt utsatt for overgrep. Tilbudet kan være akutt like etter en hendelse, eller det kan være et avtalt oppmøte. Overgrepsenheten er et samarbeid mellom Barne- og ungdomsklinikken og Kvinneklinikken. Man kan ta direkte kontakt med Overgrepsenheten med spørsmål om omskjæring / kjønnslemlestelse av kvinner eller jenter.

 • Du kan komme uten henvisning.
 • Forholdet trenger ikke være politianmeldt.
 • Du kan være anonym hvis du ønsker det.
 • De ansatte har taushetsplikt.
 • Denne type undersøkelse er gratis.
 • Døgnåpen telefon 72 57 12 12

Overgrepsenheten har sitt undersøkelsesrom i Barn mottak.

Pasientforløp ved bekymring om omsorgssvikt, mishandling og overgrep barn og ungdom 

Lenker
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte 800 57 000
Barnehuset i Trondheim
Du kan lese mer om overgrep og vold på helsenorge.no

Kontakt

Telefon

 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Slik finner du fram

Erling Skjalgssons gate 2

Erling Skjalgssons gate 2

7030 Trondheim