Videoopptak av syke nyfødte

Cerebral parese (CP) kan oppstå som følge av for tidlig fødsel eller andre sykdommer i nyfødtperioden. Cerebral parese blir vanligvis ikke diagnostisert før ved 1 til 2 års alder. Ved hjelp av videoopptak av spedbarnets spontane bevegelser 12 - 17 uker etter termin, kan en trenet ekspert identifisere bevegelsesmønstre som har sammenheng med senere diagnose av CP. Tidlig identifisering av CP er viktig for at vi kan starte tilrettelegging og behandling tidlig, og for å gi best mulig støtte og oppfølging til barnet og familien.

En baby i en sykehusseng
Hvert år fødes det rundt 15 millioner premature barn i verden. Ca. 4% av disse har Cerebral Parese. Tidlig tiltak kan gi tidlig diagnose, som igjen kan bidre til å redusere skadene.

Vi bruker analyse av videoopptak av barnets spontane bevegelser som del av en medisinsk utredning med tanke på utvikling av CP. Slike videoopptak har så langt vært utført på sykehuset. Dersom barnet ditt følges opp ved oppfølgingsprogrammet for syke nyfødte ved St. Olavs hospital, kan du nå ta videofilm selv av barnet ditt hjemme og sende den til eksperter ved St. Olav for undersøkelse. 

Vi gir deg tilgang til en instruksjonsfilm som vi har laget. Filmen viser deg hvordan vi ønsker at du gjør videoopptaket av barnet. Du blir kontaktet av helsekontakt ved sykehuset hvor vi går igjennom hvordan du skal utføre videoopptakene, tidspunkt for opptak, hvordan du sender inn filmene til oss og annen relevant informasjon som kan være nyttig for deg. Dette møtet gjennomfører vi som regel på en digital plattform.

Kamera

Du trenger ikke et profesjonelt videokamera for å gjøre opptak av barnet ditt. Det holder at du bruker telefonen din. 

To videoopptak skal sendes til sykehuset

Film barnet slik det er vist på instruksjonsfilmen. Du skal ta to opptak og sende inn til oss. Det første opptaket tar du i perioden 12 til 14 uker etter termin, det andre 15 til 17 uker etter termin. Videoopptakene sender du fortløpende.

Når får du resultatet?

Resultatet av undersøkelsen vil bli formidlet til deg av legen din ved sykehuset, etter at begge videoene er undersøkt.

Lars Adde
Spesialist i barnefysioterapi, PhD, Forsker
St. Olavs hospital og NTNU
+47 918 97 615

 


Ofte stilte spørsmål og svar

Svar: Dersom det er varmt nok og barnet ditt er fornøyd, kan du la det ligge i bare bleien. 

Svar: Underlaget er stort nok når barnets armer og ben er innenfor ytterkantene på underlaget også når barnet strekker seg ut. Underlaget skal også aller helst være ensfarget.

Svar: Det er viktig at underlaget ikke krøller eller beveger seg når barnet ditt beveger armer og ben. Underlaget bør derfor være av en viss tykkelse eller stivhet så det ikke beveger seg under filmingen. Det skal også være godt å ligge på, men ikke så mykt at barnet slutter å bevege seg fritt.

Svar: Det er nok lys når en vanlig video eller bilde kan bli tatt uten bruk av blits. Det beste er en jevn og generell belysning ovenfra. Unngå skarp belysning fra lamper eller solskinn fra vinduer som gir skyggeeffekter.

Svar: Barnet er tilfreds når han/hun er mett, passe varm og føler seg trygg.  

Svar: En smokk gjør ofte at barnet beveger seg mindre. Dette vil kunne påvirke undersøkelsen.

Svar: Nei. Bevegelsene som skal undersøkes forekommer bare når barnet beveger seg spontant og er helt uforstyrret. Hvis barnet forstyrres, vil bevegelsene påvirkes og undersøkelsen blir upålitelig. Det er greit at barnet hører kjente lyder og stemmer lavt i bakgrunnen for at det skal føle seg trygg, men som ikke forstyrrer det direkte.

Svar: Forflytning eller bevegelser i kameraet gjør det vanskelig å skille bevegelser i kamera fra bevegelser hos barnet. Hold derfor telefonen så rolig som mulig i de tre minuttene du skal filme. Prøv å stå stødig og avslappet med en god posisjon av armene dine og senkede/avslappede skuldre. 

Svar: Når føttene dine synes nederst i bildet, betyr det at du står med riktig posisjon (vinkel) av kameraet slik at barnet sees rett ovenfra. Dette gir muligheten til å undersøke barnets bevegelser i hele kroppen på en god måte.

Svar: Da kan du ta et nytt opptak senere på dagen eller en annen dag når barnet ditt er mer tilfreds. Dersom det fortsatt er vanskelig, og du ikke får det til etter gjentatte forsøk, kan du sende inn et opptak som er ned mot ett minutts varighet.

Svar: Da kan du ta en ny videofilm som tilfredsstiller kravene i instruksjonsfilmen på et annet tidspunkt (for eksempel dagen etter).

Svar: Dersom ikke videofilmen tilfredsstiller kravene i instruksjonsfilmen (påkledning, lys, posisjon, barnets humør etc.), må du ta et nytt opptak. Dette vil minimere risikoen for at vi må slette filmen og ikke får brukt den til undersøkelsen.

Svar: To undersøkelser tatt på ulike tidspunkt vil vise om barnets bevegelsesmønster er stabilt over tid. Dette vil gi et sikrere og mer pålitelig resultat av undersøkelsen.

Svar: Det andre opptaket kan tas helt frem til 17 uker etter termin, men det beste er om du får tatt det på angitt tidspunkt (12 uker etter termin). Hvis du bare får tatt ett opptak, er det viktig at du sender inn dette slik at undersøkelsen kan utføres på dette opptaket.

Sist oppdatert 25.05.2023