Arbeidsmiljøavdelingen

Arbeidsmiljøavdelingen er St Olavs hospitals bedriftshelsetjeneste.

Vi har i tillegg avtaler med:

Hemit, Sykehusapotekene, Trøndelag ortopediske verksted, NTNU Samfunnsforskning og Helse Midt-Norge RHF.

Vi er en lovpålagt tjeneste for ansatte i helsesektorene, og vi er godkjent av godkjenningsenheten i Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøavdelingen ved St. Olavs hospital er en bedriftshelsetjeneste som gjerne vil bidra til at arbeidsplassene både blir effektive og en kilde til glede og utvikling.

Sunne og gode arbeidsplasser er viktige for oss alle. Vi tilbringer store deler av livet på arbeidsplassen, den skal være et sted å bruke oss selv, kunnskapen og kompetansen vi har.

Det å være i arbeid er viktig for identiteten vår. Jobben definerer en stor del av hvem vi er og evnen til å fylle jobben er avgjørende for selvbildet.
De utfordringer jobben gir oss, er viktige for utviklingen av vår fysiske og mentale helse.


Vi kan hjelpe - med mye!

Ikke nøl med å kontakte oss om det er noe vi kan hjelpe med. Det kan være enkle ting, som hjelpemidler for å spare øyne, rygg, eller andre tiltak for å skape bedre arbeidsmiljø og samarbeidsklima.  Vi har arbeider også med forebyggende og helsefremmende tiltak for å komme i forkant av problemene.

Arbeidsmiljøavdelingen har taushetsplikt og et eget journalsystem.

Følg oss på Facebook


Telefonliste utvalgte ansatte/funksjoner
Rolle Navn Telefon E-post
AvdelingslederOddny Bøe951 26 880 oddny.boe@stolav.no
BedriftslegeNils Martinsen
72 57 13 13 nils.martinsen@stolav.no
Bedriftslege
Øystein Bach Ramstad
976 80 710
oystein.bach.ramstad@stolav.no
BedriftsfysioterapeutJonas Danielsen
468 38 722 jonas.danielsen@stolav.no
BedriftsfysioterapeutSilvia Camilla Schüle
483 07 662 silvia.Camilla.Schule@stolav.no
PsykologspesialistThor-Erik Forsmark
902 23 103 thor-erik.forsmark@stolav.no
Rådgiver
Ida Arnesen
918 45 122
ida.arnesen@stolav.no
Bedriftssykepleier, helsesykepleierKirsti Ohr
907 60 223 kirsti.ohr@stolav.no
Bedriftssykepleier
Anette Herredsvela Stenberg
469 47 559anette.herredsvela.stenberg@stolav.no
Yrkeshygieniker
Vibeke Aavik
99 3 50 218 vibeke.aavik@stolav.no
Adm. konsulentHilde M. Johansen
72 57 13 13 hilde.johansen@stolav.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 1.etasje i 1902-bygget (inngang mot Bevegelsessenteret).

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14