Bemanningssenteret

Bemanningssenteret er St. Olavs hospital sitt interne vikarbyrå. Vi formidler sykepleiere, hjelpepleiere, pleieassistenter og ferievikarer til avdelingene. Pleiepersonell ved bemanningssenteret får en unik mulighet til å skaffe seg en bred og god faglig kompetanse ved at man jobber ved flere avdelinger. Vi rekrutterer stadig, så sjekk gjerne ledige stillinger om du er på utkikk etter jobb!

Vi ser etter deg som:

  • Trives med utfordringer
  • Liker å arbeide på ulike avdelinger
  • Er fleksibel
  • Faglig dyktig
  • Liker å arbeide i et travelt miljø


Ledige stillinger i Bemanningssenteret blir lyst ut på stolav.no.

Bemanningssenteret har ansatte i forskjellige kontrakter:

Vi har sykepleiere og hjelpepleiere med fast turnus hos oss. De benyttes til utleie til sengepostene som melder sine behov for ekstravakter.
Du vil ha en turnus som i stor grad kan tilpasses individuelt.

St. Olavs hospital har traineeordning for sykepleiere. Hensikten er å etablere en god overgangsordning fra å være student til å bli en kompetent sykepleier, og å være attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer de dyktigste. Traineeordningen inneholder et kompetanseprogram som kvalitetssikrer de nyutdannedes utvikling de første to årene, slik at de oppnår bred faglig og organisatorisk kompetanse på et kompetent nivå.
Trainee tilsettes i bemanningssenteret, men vil i hovedsak gå inn i langtidsvikariat ved tre ulike seksjoner over to år.
Bemanningssenteret har ansvaret for all drift og administrasjon av traineestillingene, inkludert rekruttering og ansettelse.

Vi registrerer ansatte som skal jobbe som timelønnet tilkallingshjelp ved behov. Send e-post med CV, søknad og dokumentert pleieerfaring til bemanningssenteret@stolav.no. Aktuelle kandidater blir kontaktet for intervju/personlig møte. I tillegg til våre egne faste ansatte registrer vi:

  • Sykepleiere
  • Hjelpepleiere/helsefagarbeidere med fagbrev
  • Sykepleierstudenter med pleieerfaring
  • Medisinstudenter med pleieerfaring

Tilkallingshjelp som skal jobbe med pasienter skal minimum ha 150 timers relevant pleieerfaring.
Sykepleierstudenter bør være ferdige med ett år på sykepleierhøgskolen før jobb ved bemanningssenteret.

St. Olavs hospital har årlig behov for ferievikarer i hovedferieperioden på sommeren.

Kontakt

Postadresse

Bemanningssenteret,
St. Olavs hospital,
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim