Hjelpemidler

Krykker med ispigger og gummiknotter, gripetenger, brystpumper og behandlingshjelpemidler

​Krykker med tilbehør

Kundesenteret selger krykker i forskjellige lengder til barn, ungdom og voksne, samt ispigger og gummiknotter til krykkene.

Vi er behjelpelige med dette hele døgnet. Ta kontakt på telefon 73 55 30 00.

Kundesenteret

Gripetenger

Kundesenteret selger gripetenger.

Vi er behjelpelige med dette hele døgnet. Ta kontakt på telefon 73 55 30 00.​

K​​undesenteret

Brystpumper

Kundesenteret leier ut brystpumper. Dobbelt tilbehørsett selges i tillegg.

Vi er behjelpelige med dette hele døgnet. Ta kontakt på telefon 73 55 30 00.

Kundesenteret

Behandlingshjelpemidler


Regional enhet for behandlingshjelpemidler (REB) leverer utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling etter avtale med behandlingsansvarlig klinikk.
Eksempler på behandlingshjelpemidler er både forbruksmateriell som sonder, kompresjonsplagg og bandasjemateriell, og medisin teknisk utstyr som CPAP, insulinpumper, forstøvere for hjemmebehandling.

Behandlingshjelpemidler

Sist oppdatert 18.01.2023