ID-kort

​Alle ansatte, studenter og personer som har oppdrag i sykehuset skal bære synlig ID-kort. ID-kortet skal ikke overdras til andre. Hver person skal ha kun ett ID-kort.

ID-kortet er St. Olavs eiendom og skal leveres nærmeste leder ved avslutting av arbeidsforhold.

ID-kort får du på kundesenteret. Du må ha med rekvisisjon fra rekvirent på avdeling/studiested. Du må ha underskrevet taushetsplikt.

Kundesenteret

Sist oppdatert 14.08.2019