Security

Sikkerhetsseksjonen er i drift 24 timer i døgnet, hele året. Våre ansatte er kompetente sykehusvektere, de aller fleste med fagutdanning i sikkerhetsfaget, og med tilleggsutdanning som bl.a. konflikthåndtering, helipad-, brann- og røykdykkerkompetanse.

Medarbeidere security

Sikkerhetsseksjonen har sitt nedslagsfelt i hovedsak på Øya i Trondheim, men også hos ytre institusjoner som Orkdal sykehus og divisjon psykisk helsevern. Navet i vår virksomhet er sykehusets sikkerhetssentral hvor tekniske og menneskelige ressurser spiller på lag for å skape en tryggest mulig hverdag for alle som befinner seg i sykehussystemet.
I praksis vil dette bety patruljering og kontroll av St. Olavs 350 000 kvadratmeter bygningsareal, utrykning til hendelser eller bare være i synlig tilstedeværelse som sikkerhetspersonell. Kameraovervåkning av sykehusområdet, mottak av brann-, innbrudds- og overfallsalarmer og mottak av luftambulanse- og redningshelikopter er også daglige rutiner for ansatte ved sikkerhetsseksjonen.
Seksjonen tar mål av seg til å være en servicebedrift, og skal gi et bidrag til den samlede driften av sykehuset. Det innebærer et bredt tjenestespekter hvor de fleste oppdrag mottas og håndteres som en naturlig del av aktiviteten. Vi er derfor involvert i prosesser som ligger innenfor det som oppfattes som tradisjonelle sikkerhetstjenester, men også i ulike oppgaver som omfatter transport-, kontroll- og driftsrelaterte oppdrag.
Seksjonen mottar og håndterer rundt 10 000 oppdrag i løpet av et år.
 

Seksjonen er godkjent lærebedrift, og ansetter hvert år lærlinger i sikkerhetsfaget som får fullføre sin toårige læretid som sykehusvekter.
Vi åpner også for praksiselever fra videregående skoler i regionen hvor elever på i «Salg, service og sikkerhets»-linjer får praktisk innsyn i vekterlivet på sykehus.
 

Fra tid til annen har sikkerhetsseksjonen behov for flere medarbeidere, enten i faste stillinger eller som tilkallingsvikarer ved spesielle oppdrag, i ferier eller annet fravær. Disse stillingene vil bli utlyst på St. Olavs hospital sine nettsider, i WebCruiter og hos NAV og Finn.no.
For å arbeide som vekter ved St. Olavs hospital kreves godkjent vekterutdanning (i henhold til Vaktvirksomhetsloven med forskrift), tilfredsstillende vandel og førerkort for personbil (kl. B). Du må også være i god fysisk form og være fleksibel og initiativrik.

Kundesenteret: 73 55 30 00
Eller ring direkte til sikkerhetssentralen: 72 57 60 01 / 72 57 60 03

Sist oppdatert 13.02.2020