Logistikk og forsyning

Avdeling Logistikk & forsyning har i oppdrag å understøtte den fremragende pasientbehandlinga ved St. Olav og samarbeidende enheter ved hjelp av logistikk- og forsyningstjenester.

Vi sørger for:
 
- Innomhus transport og logistikkflyt på Øya av tøy, avfallshandtering, mat og catering, sterilt sirkulasjonsgods, samt andre serviceoppdrag på forespørsel
- Å innhente varestatus, bestilling og forsyning av medisinske og ikke-medisinske forbruksartikler til klinikkene
- Å være bindeledd mellom klinikkene og eksterne leverandører ved anmodning av avtaleprodukter og fritekstbestillinger av medisinske forbruksartikler, og støtte med ordrebekreftelse, faktura og levering
- Transport av lagerførte varer fra lager og til STO sine lokasjoner
- Hente- og bringetjenester for ulike klinikker, herunder transport av mat og varer
- Posttjenester
- Drift av innomhus selvkjørende roboter (AGV)
- Drift av lagerlokaler til lagerførte varer
- Innkjøp av korrekt sortiment
- Lagerdrift

 

 

 

Kontakt

Telefon

Kundesenteret for St. Olavs driftsservice