Renhold

Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene. Som leverandør av renholdstjenester til St. Olavs hospital har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehus- og institusjonsrenhold.

Vi kan tilby alle typer renhold, fra ordinært renhold til lab-, operasjons- og spesialrenhold. Våre medarbeidere er godt kjent med kravene til hygiene i sykehus og institusjoner, og er opplært til å takle de spesielle situasjonene som kan oppstå.

Vår nærhet og det lange samarbeidet med de kliniske avdelingene gjør oss fleksible og effektive.  Som renholdsleverandør med spisskompetanse på sykehusrenhold,  er våre tjenester kvalitetssikret etter ISO 9001-standarden.

Ta kontakt med oss for et forslag til hvordan vi kan løse dine renholdsbehov!

Kontakt

Telefon

Kundesenteret for St. Olavs driftsservice