En person som arbeider på en maskin

Steril forsyning

Vi har spesialkompetanse på sterilisering og forsyning av utstyr til operasjonsavdelinger, poliklinikker, sengeavdelinger og andre enheter på sykehuset.

Innen utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten benyttes mye forskjellig utstyr og instrumenter. Dette kan være teknisk/maskinelt utstyr (som forvaltes av medisinsk teknisk avdeling), eller instrumenter til engangs eller flergangs bruk.

Steril forsyning prosesserer flergangsutstyr som kan komme i kontakt med sterilt vev eller slimhinner eller som kan overføre smitte fra én pasient til en annen. Utstyret blir overlevert steril forsyning, rengjort, kontrollert og sterilisert, før det sendes ut til kundeavdeling klart til ny bruk. Derfor kalles slikt utstyr sterilt sirkulasjonsgods, eller SSG.

Steril forsyning ble etablert i 1989 og har vært en sentral del av sykehusets drift siden. Avdelingen har i dag 45 faste ansatte. De fleste arbeider på vår sentrale hovedproduksjon i første underetasje under sørfløyen til akutt-hjerte-lunge-senteret.
 
I tillegg jobber noen av våre ansatte i spesialiserte produksjonsarealer tilknyttet poliklinisk drift, samt i operasjonsavdelinger (våre utposter), samt at vi bistår Allmenn Teknikk ved validering av maskinpark i sterilsatellittene.
 
Med årelang erfaring fra produksjon av sterile instrumenter og utstyr utfører vi effektiv rengjøring, desinfeksjon, kontroll, emballering, sterilisering og distribusjon av sterile produkter.
 
Vi administrerer også kvalitetskontroller av vaskedekontaminatorer ved operasjonsavdelingene. Vi tilbyr rådgiving og opplæring innen dette samt veiledning rundt anskaffelse. Avdelingen tilbyr også øvrige rådgivningstjenester knyttet til steril forsyning som fag.

Steril forsyning har siden 11. mai 2004 vært sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001, Ledelsessystemer for kvalitet.
 

Steril forsyning har lang erfaring innen faget. Flere yrkesgrupper er representert; sykepleier, radiograf, hjelpepleier, renholdoperatør, ingeniør, helsesekretær og andre, samt ufaglærte med 2 års grunnopplæring i avdelingen.

Vi har også fagutdannede sterilforsyningsteknikere fra yrkesfagprogrammet «Sterilforsyningsteknikk og smittevern».

Ledelsen er spesialsykepleiere med spesialutdanning innen hygiene og sterilforsyningsansvar. I tillegg har vi personell med kompetanse innen IKT, medisin, kvalitetsledelse og veiledning.

Kompetanseheving er et viktig fokusområde. Vår ledelse har gjennom mange år vært pådriver for utdanning innen sterilforsyning i Norge:
Steril forsyning har siden 2004 hatt et tett faglig samarbeid med alle regionens avdelinger innen sterilforsyning. Erfaringer deles og konsensus søkes aktivt rundt faglige problemstillinger.

Vi tar imot studenter til hospitering fra NTNU og videregående skole.

Vi har undervisning for spesialsykepleiere innen operasjon og sterilforsyningsteknikk.

  • Mottak, rengjøring, kontroll og sterilisering av utstyr og instrumenter som kan benyttes flere ganger. Dette pakkes og forsegles før sterilisering og sendes så ut til de respektive eieravdelinger.
  • Spesialisert rengjøring, kontroll og sterilisering av fleksible endoskop tilknyttet poliklinisk drift (utposter).
  • Bistand med drift og vedlikehold av sterilsatellitter tilknyttet de enkelte operasjonsavdelingene.
  • Opplæring og faglig rådgivning til alle enheter ved sykehuset innen sterilisering og sterilforsyning.

Kontakt

Telefon

Kundesenteret for St. Olavs driftsservice

Slik finner du fram

Oppmøtested

AHL-senteret U1, sørfløy

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim