Bryst og endokrinkirurgisk seksjon

Sengeposten driver diagnostikk, behandling og pleie av pasienter med sykdommer i blodårer, kirurgi på bryst og hormonproduserende kjertler.

Sengetun 2 og 6 i 5.etasje i Akutten-Hjerte og Lungesenteret drifter ordinær sengepostvirksomhet. Sengeposten har i alt 12 senger og disponerer i tillegg senger på kirurgens avdeling for overvåkning. 

Sykepleietjenesten på sengeposten er organisert som to grupper.  Hver gruppe har en gruppeleder som har det administrative ansvaret og sykepleiere / hjelpepleiere som utfører pleie og behandling av pasientene.

Avdelingsleder leger: Kristin Helset
Avdelingsleder sykepleie: Hege Sletten

Kontakt

Postadresse

St.Olavs hospital HF Kirurgisk klinikk Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

  • Ekspedisjonen finner du i 5. etasje midtfløy ved heisen i Akutten-Hjerte og Lungesenteret.
  • Sengeposten til Bryst-/endokrinkirurgisk seksjon: Akutten og Hjerte lungesenteret i 5.et. midt.
  • Sengeområdet: Akutten-/ Hjerte og Lungesenteret i 5. etasje øst og midtfløy.
  • Poliklinikken: 1.etasje i Gastrosenterets sørfløy
  • Dagkirurgen: 2.etasje i Gastrosenterets sørfløy

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim