Bryst og endokrinkirurgisk poliklinikk

Ansvarlig for diagnostikk, behandling og pleie av pasienter med sykdom i bryst og hormonproduserende kjertler.

Poliklinikk bryst og endokrinkirurgi

Vi undersøker, diagnostiserer og behandler pasienter med sykdommer i bryst og hormonproduserende kjertler.
Vi tar imot pasienter med forskjellige sykdommer i bryst og skjoldbruskkjertel.  I tillegg kommer pasienter med ondartet føflekkreft som trenger utredning for ev spredning til lymfeknuter.

Vi har godt og systematisk tverrfaglig samarbeid med mammografiavdelingen, patologisk avdeling og kreftavdelingen i diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft.  Ukentlige møter.


Pasienter som skal til dagkirurgi møter på poliklinikken for forberedende prøver, undersøkelser og samtaler med lege og sykepleier dagen før operasjon. Dagen etter operasjonen møter pasienten for eventuelt sårskift, samtale og informasjon hos sykepleier.


Pasienter kommer til kontroller for informasjon om svar på resultater etter kirurgien og ev behov for videre behandling.
Sykepleierne på poliklinikken har god kompetanse på sårbehandling og tapping av væskeansamling (serom) i det opererte området.


Vi ønsker pasientens pårørende velkommen til å være med på konsultasjonene på poliklinikken og vil gjerne bidra til å involvere barn som pårørende.
Ved behov for veiledning innen økonomi og trygd kan sykepleierne henvise til samtale med sosionom.
Pasientene kan kontakte sykepleierne ved poliklinikken direkte hvis de har spørsmål eller komplikasjoner etter inngrep.

Sykepleierne har egne konsultasjoner, og vi har 2 kreftsykepleiere tilknyttet seksjonen. Vi har også en sykepleier med helsesøsterutdanning.
Sykepleierne planlegger, tilrettelegger og deltar på en del legekonsultasjoner.
Sykepleierne og legene samarbeider om flere forskningsprosjekter.


Legene har egne pasientlister mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 09:00 - 15:00
 • Tirsdag 09:00 - 15:00
 • Onsdag 09:00 - 15:00
 • Torsdag 09:00 - 15:00
 • Fredag 09:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF Bryst og endokrinkirurgisk poliklinikk postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

1.et. sør i Gastrosenteret

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim