Dagkirurgi for gastro, uro, kar og bryst og endokrinkirurgi

Enheten har to operasjonsstuer som disponeres av gastro (seksjon for mage/tarmsykdommer), uro (seksjon for sykdommer i urinveiene), kar (seksjon for blant annet lidelser/sykdommer i blodårer) og bryst og endokrinkirurgisk seksjon. Det utføres operasjoner i narkose, i spinalanestesi (ryggbedøvelse) og lokalanestesi. Enheten har egne anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere og en egen recoveryavdeling (overvåkning etter operasjon).

Kontakt

Telefon

  • Mandag 07:30 - 15:00
  • Tirsdag 07:30 - 15:00
  • Onsdag 07:30 - 15:00
  • Torsdag 07:30 - 15:00
  • Fredag 07:30 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Prinsesse Kristinas gate 1.Gastrosenteret 2. etasje, sørfløy. 

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim