E-læringskurs for barn med overvekt, og deres foreldre

Hensikten med kurset er å forberede helsepersonell til det første møtet med familier som har barn med overvekt eller fedme. Målgruppen for kurset er helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten som jobber med barn med overvekt og fedme og deres familier.

St. Olavs hospital
Publisert 02.06.2017
Sist oppdatert 22.05.2023

​Gjennom kurset kan du få kunnskap om hvordan dine holdninger, verdier og forklaringsmodeller kan påvirke den første samtalen. Det er viktig at du er bevisst disse for å klare å skape en god allianse med familiene. Du får også noen tips om hvordan du kan bruke www.kostverktøyet.no som en støtte i den første samtalen. En del av innholdet i kurset er også relevant i møte med voksne som har overvekt eller fedme.

Kurset varer i ca. 20 - 25 minutter og kan gjennomføres individuelt, sammen med andre kolleger eller i plenum som bakgrunn for diskusjon. Kurset har både lyd og video, og bør gjennomføres enten på pc med hodetelefoner/ørepropper eller på kontor/møterom med pc med høyttaler.

Eksterne brukere må benytte ID-portal (Min ID) ved innlogging på følgende link:

https://kurs.helse-midt.no/Sider/Barn-med-overvekt-og-deres-foreldre.aspx

 eller

https://kurs.helse-midt.no/