Gastroenterologiske kirurgiske seksjoner

Her behandles lidelser i øvre og nedre del av fordøyelsessystemet - som krever kirurgi.

Gastroenterologisk kirurgi er en stor del av Kirurgisk klinikk og avdelingen har virksomhet både på operasjonsavdelingen, dagkirugisk, tre sengeposter, dagpost og  poliklinikk.

Gastrokirurgens Akuttseksjon finner du i Gastrosenterets 4. etasje sør

Seksjonen spesialiserer seg på utredning og kirurgiske inngrep i forhold til pasienter med sykdommer i fordøyelsesystemet og mage/tarm kanalen.  

Her har vi dyktige kirurger, sykepleiere, hjelpepleiere en postvert og sekretær.
Sengeområdet består av Tun 3, 4 og 5 med i alt 23 senger, personalet er delt inn i sine respektive tun. Avdelingen er organisert etter prinsippet pasientnær sykepleie - der hver sykepleier har helhetlig ansvar for sin pasient.

 

 • Seksjonsleder leger: Håkon Bolkan
 • Seksjonsleder sykepleie: Mariann Rødseth
  • Telefon til ekspedisjonen: 73 55 47 46 


Seksjon Øvre gastro og Dagposten ligger i 5.etasje i sørfløya til Gastrosenteret.
Dagposten i tun 3 og Sengeposten i tunene 4 og 5

Her tar vi imot pasienter med sykdommer og lidelser i den øvre delen av fordøyelsessystemet. Her behandler man blant annet magesår, spiserørsbrokk, blindtarmsbetennelser, kreft i spiserør, magesekk og lever med mer.

Seksjonen tar imot pasienter etter henvisning fra primærlege eller spesialist. Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp taes imot etter henvisning fra legevakt eller primærlege.

Personalet er delt inn i sine respektive tun og pasientene har tilhørighet til ett tun. Personalet på hvert enkelt tun har det pleiemessige ansvaret for pasientene. Ved flere innleggelser vil det tilstrebes at pasienten får komme tilbake til samme tun som ved forrige innleggelse. Sengeposten har 16 senger.


 • Fungerende seksjonleder leger: Lars Cato Rekstad
 • Seksjonsleder sykepleie: Lise Ystgaard
 • Telefon: 72 82 59 80

I 5.et på Tun 3 driver vi en felles Dagpost for alle de tre kirurgiske sengepostene, Karkirurgen og Bryst-/endokrin.

 • 72 82 41 90

Seksjon Nedre gastro og Preoperativ poliklinikk finner du i Gastrosenterets 6. etasje sør

Preoperativ poliklinikk har sine lokaler i Tun 3, pasienter og pårørende henveder seg i Ekspedisjonen.

Seksjonen spesialiserer seg på utredning og kirurgiske inngrep i forhold til pasienter med sykdommer i nedre del av mage/tarm kanalen og har sine senger på Tun 4 og 4. De vanligste diagnosene ved avdelingen er colorectal cancer, Morbus chron og Ulcerøs kolitt. Vi utfører bekkenreservoarkirugi og har landsfunksjon på konstruksjon av Kock's reservoar. Endel av våre operasjoner utføres også laprascopisk (med kikkhulls-kirurgi).

Ved KGAS1 har vi dyktige kirurger, sykepleiere, hjelpepleiere, sekretær og en stomisykepleier.
Sengeområdet består av Tun 4 og 5 med i alt 16 senger, personalet er delt inn i sine respektive tun. Avdelingen er organisert etter prinsippet pasientnær sykepleie - der hver sykepleier har helhetlig ansvar for sin pasient.

 

 • Seksjonsleder leger: Tore Stornes
 • Seksjonsleder sykepleie: Solfrid Sandnes
 • Telefon: 72 82 59 79
I 6.et driver vi i tillegg Preoperativ poliklinikk på Tun 3 - her får de fleste av våre pasienter som skal opereres en undersøkelse og det skrives en Innkomstjournal før selve innleggelsen.
 • Telefon: 72825982 

 

 

 

Kontakt

Postadresse

Kirurgisk klinikk, St. Olavs hospital HF, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gastrosenteret sør:  

- Poliklinikken i 1. et.
- Preoperativ poliklinikk i 6. et. Tun 3.
- Dagkirurgen i 2. et.
- Dagposten i 5. et. - Tun 3.
- Sengepostene i 4. 5. og 6. et.

Besøkstider

 • I dag DØGNÅPEN
 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Kurs og møter

 • Stomi ved kreft. Lærings- og mestringskurs
  Pasientopplæring for stomiopererte i Midt-Norge (operert 2014-2024). Pårørende er velkommen til å delta. Kurset går over en dag.
  Stomi ved kreft. Lærings- og mestringskurs
  Dato kommer