Karkirurgisk seksjon

Seksjon for karkirurgi er en del av Kirurgisk klinikk og behandler i hovedsak pasienter med sykdommer i blodårene Seksjonsleder leger: Frode Aasgaard Seksjonsleder sykepleie: Hege Sletten

Blant sykdommene som behandles kan nevnes trange blodårer i bena, utposninger på hovedpulsåra og innsnevringer i halspulsårer.

Du finner oss i Akutten Hjerte- og Lungesenteret, poliklinikken i 1. etasje sørfløy. dagkirurgen i 2. etasje og sengepostene i 5. etasje i øst og midtfløya. 

Ansatte leger ved karkirurgen


Kontakt

Telefon

  • Mandag 07:30 - 15:00
  • Tirsdag 07:30 - 15:00
  • Onsdag 07:30 - 15:00
  • Torsdag 07:30 - 15:00
  • Fredag 07:30 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ekspedisjonen i 5.et. midt i AHL

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim