Karkirurgisk poliklinikk

Leder: Marie Kock Lorvik

Poliklinikk karkirurgi.

Undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter med sykdommer i blodårene utenfor hjertet og hjernen. Den største gruppen er pasienter med åreforkalkning i ulike deler av pulsåresystemet.


På poliklinikken utreder og diagnostiserer vi pasienter med utvidelse(aneurisme) i pulsårene. Aneurismer kan sitte i alle ulike pulsårer i kroppen, men finnes hyppigst i hovedpulsåren i magen (aortaaneurisme) eller i brystet.
Poliklinikken utreder pasienter med hjerneslag med ultralyd og undersøker om årsaken er forsnevring i halspulsåren. Ved funn kan det bli aktuelt med snarlig operasjon for å unngå nye slag.


Karkirurgen behandler skader på blodårene, utreder betennelsesaktige tilstander i åresystemet,  akutte blodpropper og sirkulasjonsforstyrrelser til ekstremiteter  og indre organer som nyre og tarm. Videre utreder og behandler vi en del medfødte misdannelser i åresystemet.
Sykdommer i venesystemet, som også kan affisere de dype venene, utredes med ultralyd. Hyppigst er forandringer i de overflatiske årene, som gir plager i form av åreknuter (varicer). Behandling av åreknuter foregår hovedsakelig med endovenøs teknikk hvor man, ultralydveiledet og gjennom små innstikk i huden, varmebehandler( med Radiobølger/ RF) åren fra innsiden. Åren som er hovedårsaken til plagene og åreknutene blir ødelagt og plagene bedres. Små synlige åreknuter kan fjernes gjennom små innstikk i huden.
Diagnostikk på poliklinikken gjøres via klinisk undersøkelse, og ved behov bruk av ultralyd eller annen billeddiagnostikk. Før en eventuell behandling i åresystemet, må ofte pasientens årer kartlegges grundig og de blir derfor henvist til røntgenavdelingen for CT-, MR-, eller konvensjonell angiografi av åresystemet.
Karkirurgen tar stilling til bestemmer også ofte hvilken medikamentell behandling(sekundær profylakse) som skal settes inn for å motvirke den generelle åreforkalkningssykdommen som mange av disse pasientene har.
Pasienter med mistenkt årebetennelse, kan ha behov for en prøve (temporalisbiopsi)  som ledd i utredning. Man tar da en prøve av tinningarterien for å undersøke om den er betent. Dette gjøres på fredager.
Mange pasienter kommer også til kontroll eller oppfølging av kjente tilstander. De får da informasjon om tilstanden eller svar på resultater og oppfølging etter kirurgi. Karkirurgen avgjør ved konsultasjonen behovet for behandling og oppfølging.


Sykepleierne på poliklinikken har god kompetanse på sårbehandling. I samarbeid med karkirurgen kan sykepleierne følge opp pasienter alene etter enkle inngrep/behandlinger.
Sykepleierne planlegger, tilrettelegger og deltar på legekonsultasjoner.


Legene har egne pasientlister hver dag.

Pasientens pårørende ønskes velkommen til å være med på konsultasjonene på poliklinikken og vi oppfordrer gjerne barn av pasienter til å involvere seg som pårørende.
Pasientene kan kontakte sykepleierne ved poliklinikken direkte hvis de har spørsmål eller komplikasjoner etter behandling/inngrep.

 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 09:00 - 15:00
  • Tirsdag 09:00 - 15:00
  • Onsdag 09:00 - 15:00
  • Torsdag 09:00 - 15:00
  • Fredag 09:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

1.et. sør i AHL

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim