Kirurgisk operasjonsavdeling

Personalet i kirurgisk operasjonsavdeling er spesialsykepleiere med videreutdanning i operasjonssykepleie, samt teknikere, spesialassistent og sekretærer. All planlagt kirurgisk virksomhet utføres fra mandag til fredag kl. 7:30 - 15:30. Akutt kirurgi utføres hele døgnet.  Avdelingssjef: Lise Hagen

Kirurgisk klinikk har 1 operasjonsstue i Bevegelsesenteret, 1 stue i Kvinne-barn-senteret, 3 stuer i Akutt-Hjerte-Lungesenteret og 7 operasjonsstuer i Gastrosenteret.  Operasjonsavdelingen er  inndelt i de seks seksjonene gastrokirurgi, urologi, barnekirurgi,  karkirurgi, bryst og endokrinkirurgi og plastikkirurgi.

Dagkirurgisk kirurgi er en del av Kirurgisk klinikk. Her behandles pasienter med lettere lidelser som ikke har alvorlige tilleggssykdommer til hinder for hjemreise samme dag.

Målsetningen til avdelingen er å oppnå optimal kvalitet på behandling, pleie og service til alle pasienter ved kirurgisk oprerasjonsavdeling innenfor de ressurser vi disponerer.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 07:30 - 15:00
  • Tirsdag 07:30 - 15:00
  • Onsdag 07:30 - 15:00
  • Torsdag 07:30 - 15:00
  • Fredag 07:30 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøtested vil avgjøres ut fra hvilken type inngrep som skal utføres og informasjon vil komme klart fram av innkallingsbrev.

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim