Forskning

Her finner du våre forskningsprosjekter.

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon driver med både grunnforskning og anvendt forskning. Det gjøres generelt forskning, som har mål om å frembringe ny kunnskap, som på kort eller lang sikt kan være relevant for pasientbehandling og for helsetjenesten. 

Den kliniske forskningen senteret bedriver er pasientorientert, som vil si at pasienter er direkte involvert i undersøkelsen. Innen klinisk forskning undersøker vi biologisk materiale og/eller kognitive prosesser og/eller samhandling mellom mennesker.

Den anvendte forskningen senteret bedriver er klinisk og helsefaglig forskning som bygger på grunnforskning og som resulterer i kunnskap som kan anvendes innen pasientrettet virksomhet. Dette kan være utnyttelse av kunnskap om sykdomsmekanismer og metodikk fra grunnforskning i utviklingen av nye metoder for forebygging, diagnostikk, behandling, omsorg og rehabilitering.

Translasjonsforskning kan også forstås som måten senteret jobber med å overføre forskningsbasert kunnskap fra klinisk utprøving til klinisk praksis, samt kunnskapsbasert helseledelse, helseorganisering og helseadministrasjon. 

Forskningsprosjekter

    Sist oppdatert 29.01.2024