BAR-ORAL

BAR-ORAL er en studie hvor vi undersøker utviklingen av oral helse hos pasienter som gjennomgår kirurgisk og medikamentell fedmebehandling.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en longitudinell prospektiv samling av data basert på kliniske orale undersøkelser, selvrapportert, biologisk materiale og registre. Det er i dag lite forskning på dette feltet og prosjektets ambisiøse omfang gjør dette til en forskningsdatabase for fremtidige problemstillinger. Prosjektet gjør bruk av ulike kontrollgrupper, bl.a. tannhelsedelen av befolkningsundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Samarbeidet mellom forskere og klinikk bidrar til at prosjektet også har et innovasjonspotensial for klinisk praksis. Parallelt med planleggingen har prosjektet bidratt til utvikling av oppdatert pasientinformasjon som er gjort tilgjengelig for både pasienter i Norge og utlandet via prosjektets nettside www.bar-oral.no. Et lokalt element er integrering av tannhelsekompetanse i det fedmekirurgiske pasientforløpet via samarbeid mellom Kirurgisk klinikk og Tannteamet ved St. Olav og det fylkeskommunale TOO-teamet.

Prosjektperiode

2024-2039

Kontaktperson

Magnus Strømmen

Finansieringskilde

 • Olavs hospital
 • Regionalt forskningsfond Trøndelag
 • Norges forskningsråd

Samarbeidsparter

 • Olavs hospital, Senter for fedmeforskning
 • Kompetansesenteret Tannhelse Midt
 • NTNU, Inst. for klinisk og molekylær medisin
 • NTNU, Inst. for samfunnsmedisin og sykepleie
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag
 • Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge
 • UiO, Inst. for klinisk odontologi
 • UiB, Inst. for klinisk odontologi

 

Sist oppdatert 26.01.2024