BAR-TEETH

Prosjektets formål er å beskrive fedmeopererte pasienters erfaringer med tannhelse etter gjennomgått fedmekirurgi, samt hva som oppleves som barrierer og fasilitatorer for tannbehandling i denne gruppen.

Studien baseres utelukkende på intervju.

Prosjektperiode

2022-2025

Kontaktperson

Magnus Strømmen

Finansieringskilde

  • Tildelt forskningsmidler fra St. Olavs hospital

Samarbeidsparter

  • Olavs hospital, Senter for fedmeforskning
  • Kompetansesenteret Tannhelse Midt
  • NTNU, Inst. for klinisk og molekylær medisin
Sist oppdatert 26.01.2024