BAR-VANNTANN

Prosjektet undersøker effekten av tre ulike opplæringstiltak rettet mot pasienter som gjennomgår fedmekirurgi.

Prosjektbeskrivelse

Opplæringen er knyttet til operasjonens betydning for oral helse og vil evalueres ved selvrapporterte data om drikkevaner, oral helse, daglige munnhygienerutiner, samt kunnskap om temaet fedmekirurgi/oral helse. Alle data baseres på selvrapporterte opplysninger.

Prosjektperiode

2024-2029

Kontaktperson

Magnus Strømmen

Finansieringskilde

  • Søkt DAM-HELSE

Samarbeidsparter

  • Olavs hospital, Senter for fedmeforskning
  • Kompetansesenteret Tannhelse Midt
  • NTNU, Inst. for klinisk og molekylær medisin
  • Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag
  • Sykehuset Namsos
  • Ålesund sykehus
Sist oppdatert 26.01.2024