Barns perspektiver

Barns stemmer har vært fraværende i forskning på forebygging og behandling av overvekt og fedme. ‘Barns perspektiver’ er en serie studier utført i Norge; Familie, Blimedno, Barnefedme og behandling, KOMPASS, med sikte på å lytte til barns perspektiver og erfaringer med forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn.

Sist oppdatert 26.02.2024