BAROBS

Observasjonsprogrammet for fedmekirurgi

Fedmekirurgi (BS) er så langt den mest effektive behandlingen for alvorlig fedme med langsiktige resultater og er effektiv for flere fedmerelaterte komorbiditeter. Imidlertid er bivirkninger av ulik kvalitet og intensitet, og vekttapsvikt hyppige komplikasjoner til behandlingen. Dette programmet omfatter en serie studier av kjente så vel som ukjente bivirkninger av BS, samtidig som det tar sikte på forbedret forståelse av de underliggende fysiologiske mekanismene for uønskede og ikke-effekter.

Sist oppdatert 26.02.2024