eBATTLE Fedme

I eBATTLE fedme-studien ønsker vi å evaluere 8-ukers lavenergidiett (LED), for å sammenligne vekttapvedlikehold i en 52-ukers eHealth-Kognitiv Behavioral Therapy (eCBT). Deretter for å sammenligne vekttapvedlikehold og uønskede effekter av 52 -ukers eCBT med semaglutid en gang i uken versus med placebo.

Bakgrunn

I Norge har opptil 23 prosent av ungdommene overvekt eller fedme. Ungdomsfedme er ikke bare en psykososial belastning, men det er også assosiert med økt dødelighet i voksen alder av hjerte- og karsykdommer og forkortet levealder.

En oversikt over seks Cochrane systematiske oversikter om effektiviteten av atferdsmessige intervensjoner, kirurgi og medikamenter hos ungdom eller barn med fedme og deres foreldre, ga bevis på at multi-komponent atferdsendrende intervensjoner kan være gunstig for å oppnå en liten reduksjon i kroppsvekt, med en lav forekomst av uønskede hendelser. Bevis fra kirurgiske og farmasøytiske intervensjoner var for begrenset til å trekke slutninger om deres effektivitet eller sikkerhet, men uønskede hendelser var en alvorlig bekymring.

For English

Here you will fint the information in English

Sist oppdatert 28.02.2024