Effekt av ketose på lipødem

Det finnes per dags dato verken norske retningslinjer for behandling og oppfølging av kvinner med lipødem, eller et ikke-invasive behandlingsalternativer for denne pasientgruppen.

En ketogen diett har blitt foreslått som et mulig behandlingsalternativ, men det finnes svært få studier som har undersøkt dette. Lipødem er assosiert med kronisk smerte, som sannsynligvis er en viktig faktor som bidrar til redusert livskvalitet.

Formål

Målet med studien er å undersøke om en ketogen-diett kan være et behandlingsalternativ for pasienter med lipødem ved å redusere smerter og forbedre livskvalitet. En randomisert kontrollert studie bli gjennomført for å sammenligne effekten av to diett-intervensjoner.

Inklusjon

Studien har inkludert 70 kvinner med lipødem og fedme i alderen 18-75 år fra Helse Midt-Norge, inklusjonen er nå avsluttet.

I studien undersøkte vi om det var forskjell mellom behandlingsalternativene på smerte som ofte forekommer ved lipødem. For å undersøke smerte og livskvalitet bruker vi ulike spørreskjema.

De to diettene er lavenergi over 8 uker, slik at uansett hvilken gruppe man kommer i vil man oppnå vektreduksjon. Begge diettene består av vanlige matvarer, men de er forskjellige når det gjelder av karbohydrat og fettinnhold. En lav-karbo- og den andre en tradisjonel lavenenergi diett.

I studien måles i tillegg til smerte og livskvalitet, kroppssammensetning, appetitt regulerendehormoner, hvilestoffskiftet, blodprøver ol. før og etter behandlingen.

Deltagerne har fått oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog regelmessig under hele diett behandlingen.

Studien er nå i en fase der vi bearbeider resultatene.

 

Kontakt

Prosjekt ansvarlig Siren Nymo, phd

Doktorgradsstipendiat Julianne Lundanes

Samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital

 

For English

Here you will find the text in English

Sist oppdatert 25.01.2024