Hjertehelse

Det overordnede målet med dette pilotprosjektet er å sette hjertehelse for mennesker med utviklingshemming på dagsordenen ved å gi ny kunnskap om metabolsk helse og fysisk aktivitetsnivå, samt få bedre innsikt i eksisterende barrierer for utredning og behandling for personer med utviklingshemming.

Sist oppdatert 26.02.2024