NUL-FAT

Det er et sterkt behov for mer presise verktøy for å diagnostisere og overvåke ulike fedmetyper. Fettinfiltrasjon i leveren spiller en sentral rolle i utviklingen av flere fedme-relaterte komorbiditeter, og dette prosjektet vil validere ytelsen til en ny ultralydmetode for kvantitative målinger av leverfettfraksjon for tidlig diagnostikk og behandlingsovervåking.

Sist oppdatert 16.02.2024