VEND-RISK

VEND-RISK-studien hadde som mål å undersøke om det er mulig å forebygge type 2 diabetes, overvekt og fedme ved å bruke lokale kommunale tilbud i Frisklivssentraler.

Studien inkluderte deltakere med høy risiko for diabetes type 2 med overvekt eller fedme i fem år fra de begynte på en Frisklivsentral, hvor de ble tilbudt fysisk aktivitet og ernæringskurs.

Høsten 2022 og våren 2023 er det samlet inn datainnsamling av deltakere i en oppfølging 10 år etter at de startet (VENDRISK OPPFRISK).

Studiet har seks publikasjoner og syv masteroppgaver.

For English

Here you will find the text in English

Sist oppdatert 25.01.2024