Informasjon og formidling

Illustrasjon av ei åpen bok.

En sentral virksomhet ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er formidling, både i populærvitenskapelig og vitenskapelig form. Senteret ser det som viktig også å drive allmenn folkeopplysning og kunnskapsbygging. Vi har for eksempel drevet folkeopplysning gjennom TV-programmer som Schrødingers katt , Newton og NRK Dagsrevyen, og vi har deltatt på Forskningsdagene og Researchers night.

Ansatte ved senteret formidler også vitenskapelig basert kunnskap til nasjonale og internasjonale fagmiljø gjennom publikasjoner i fagtidsskrifter.

Ellers bidrar vi ofte med undervisning og holder mange foredrag på konferanser og seminarer i helseregionen, landet for øvrig og utenlands.

Som et ledd i utviklingen av gode helsetilbud, jobber senteret også mye med kompetanseheving innen tematikken overvekt og fedme i primærhelsetjenesten. Med økt kompetanse blir primærhelsetjenesten bedre rustet til å tilby gode helsetjenester til pasientgruppen også lokalt. Kompetanseheving gjøres både ved hjelp av e-læring, kurs og nettverkssamlinger.

Har du spørsmål angående kompetanseheving, formidling eller foredrag: fedmeforskning@stolav.no​​​

Sist oppdatert 10.03.2023