– Etterspurt verktøy for helsepersonell

Kostverktøyet er designet slik at det er nyttig både for helsepersonell og for personer som har behandlingstrengende fedme. Verktøyet er utviklet ved St. Olavs Hospital og lanseres 15. september.

Publisert 07.10.2016
Sist oppdatert 27.11.2017

– Det har lenge vært et stort behov for økt kostholdskompetanse innenfor barnefedmebehandling, både for kommunehelsetjenesten og pasientene, men også for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Dette verktøyet er et direkte svar på dette behovet, ved at kunnskap om kostbehandling gjøres lett tilgjengelig i begge tjenesteledd, sier prosjektansvarlig Rønnaug Ødegård.

Kostverktøyet_skjermdump_555_jpg.jpg

Forsiden på www.kostverktoyet.no gir brukerne mulighet til to veier videre; familie og helsepersonell. 

To målgrupper – ett verktøy

Klinisk ernæringsfysiolog Tove Drilen har som prosjektleder hatt ansvaret for den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Arbeidsgruppen ellers har bestått av personer fra spesialisthelsetjenesten i Oslo og Trondheim, samt personer fra kommunehelsetjenesten. Alt i samarbeid med Helsedirektoratet

– Verktøyet er utviklet med to hovedmålgrupper. Den første gruppen er behandlere av barnefedme i førstelinjetjenesten, for eksempel helsesøstre og fastleger. I tillegg kan familier med barn med fedme bruke verktøyet til å forberede seg til behandlingen, samt at behandlingen som er satt i gang kan forsterkes ved hjelp av kostverktøyet, sier Ødegård. 

– Som en bonus er også verktøyet nyttig for helsepersonell som jobber i spesialisthelsetjenesten. Fedme kompliserer behandlingen av flere andre tilstander, og kostverktøyet vil være nyttig også for helsepersonell som ikke jobber med fedme til daglig, sier prosjektansvarlig.

Kostverktøyet_Drilen_Ødegård_555.jpg

Prosjektleder Tove Drilen (til venstre) og prosjektansvarlig Rønnaug Ødegård. Foto: Frode Nikolaisen / Geir Mogen

Evidensbasert design

Fra www.kostverktoyet.no gis brukerne to ulike innganger, alt etter om man er helsepersonell eller familie. Familiedelen av verktøyet gir starthjelp og praktiske tips, det sier i tillegg mye om type mat, porsjonsstørrelser og måltider generelt. 

Helsepersonelldelen fokuserer mer på forskning, fakta og kommunikasjon, i tillegg gis helsepersonell hjelp til gjennomføring av samtaler og til kostholdsplanlegging. Ødegård og Drilen poengterer at mye informasjon på nettsiden er felles, uavhengig av om man er pasient eller helsepersonell.

– I 2016 finnes det eksempelvis svært mange applikasjoner til smarttelefoner som tar for seg helse og kost. Kostverktøyet skiller seg ut ved at det er helhetlig og faglig nøye designet for å nå målgruppene. Det er det eneste nettstedet med lett tilgjengelig informasjon om kaloribehovet for et overvektig barn i vekst, noe som er kjernebudskapet vi vil formidle, forklarer Tove Drilen. 

– Vi har hatt sterkt fokus på visuell og konkret formidling for å lette endringsarbeidet for den enkelte familie, blant annet gjennom en stor bildebank. De fleste kompetansemiljøer i Norge som jobber med barnefedmebehandling har bidratt i utviklingen, og verktøyet representerer konsensus for kostbehandling av barnefedme.

– Dessuten svarer verktøyet ut oppdraget fra sentrale helsemyndigheter om å gi pasienter mulighet til lik behandling uansett bosted. Nå kan alle få lik hjelp og lik informasjon, uansett hvor i landet man bor, legger Ødegård til.

Kostverktøyet er allerede testet ut som opplæringsmetode i Helsedirektoratets nyetablerte kurs i barnefedmebehandling i alle landets helseregioner. I Helse Sør-Øst møtte over 100 deltagere opp da det ble gjennomført kurs i august. I oktober står Midt-Norge på opplæringsplanen og innen utgangen av januar 2017 er det gjennomført kurs i alle landets helseregioner.​​