Fedme og helse

Fedme er en global epidemi og er en risikofaktor for flere sykdommer. Konsekvensene kan bli enorme, både for enkeltindivider og for samfunnet. NTNU tilbyr fire kurs hvor du får tverrfaglige kunnskaper om fedmeproblematikken; alt fra definisjon og patofysiologi til konsekvenser, kirurgi og konservativ behandling i forhold til både voksne og barn.

Publisert 23.11.2016
Sist oppdatert 27.11.2017

​Kursene kan tas enkeltvis og de kan også inngå i NTNUs masterprogram i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse.

Les mer om kursene på NTNU sine nettsider.