Urologisk seksjon

Avdeling for urologisk kirurgi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasienter med sykdom i nyrer, urinveier og prostata. Som pasient har du rett til å få kontinuerlig informasjon om din sykdom, resultater av undersøkelser og eventuell operasjon eller annen behandling. Tilbud om operasjon blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørende. Sengeposten tar imot pasienter etter søknad fra primærlege eller spesialist. Pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp tas imot etter henvisning fra legevakt eller primærlege.

Sengeposten har 16 senger. Sykepleietjenesten er organisert i 2 tun og personalet er fordelt på de to tunene.
Under oppholdet vil du tilhøre en av de to tunene. Personalet som er tilknyttet dette tunet vil ha ansvaret for deg mens du er innlagt i sengeposten.
Dagposten finner du også i samme etasje via postsekretær i ekspedisjonen.
 
 • Seksjonsleder leger: Liselott Rian
 • Seksjonsleder sykepleie: Heidi Heksem

Kontakt

Telefon

 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikken ligger i 1. et. sørfløya, tlf: 72 82 59 90.
Telefonen er åpen fra 09:00 -11 og fra 13:00 -15:00.

 • Dagkirurgien i 2 et. sørfløya, tlf: 72 82 59 00
 • Sengeposten i 4. et. østfløya, tlf: 72 82 59 81

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim