Urologisk kirurgisk poliklinikk

Avdeling for urologisk kirurgi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasienter med sykdommer i nyrer, urinveier, blære og prostata. Du finner oss i Gastrosenteret på Øya.

Leder for kirurgiske poliklinikker: Marie Kock Lorvik

Poliklinikk urologisk kirurgi

Undersøkelser, diagnostikk, vurdering og behandling av pasienter med sykdommer i nyrer, urinveier og prostata.
Pasienter kommer til kontroll for informasjon og svar på resultater etter kirurgi, og eventuelt behov for videre behandling og utredning.


Undersøkelser som gjøres er blant annet cystoskopier(undersøkelse av blære), ultralyd av prostata, vevsprøver av prostata og urodynamisk undersøkelse. Pasienter forberedes for radikal strålebehandling ved at man setter gullmarkører rundt prostata.


På poliklinikken behandler vi pasienter med nyrestein med ESWL (elektroshockwavelitotripsi). Ved ESWL knuses stein i nyre og urinleder ved at steinen knuses med elektrosjokkbølger som ledes via vann.
Pasienter behandles med Botox for blærelidelser.
Vi kan også fjerne små blærekreftsvulster med lokale brenninger, elektrokoagulering i lokalbedøvelse.


Sykepleierne har egne konsultasjoner, og vi har flere spesialsykepleiere tilknyttet seksjonen. Vi har psykiatrisk sykepleier, kreftsykepleier og 3 uroterapeuter.
Uroterapeut har oppfølging av pasienter med prostatakreft. Uroterapeut har forberedelser før og oppfølging etter operasjon for blærekreft.
Kreftsykepleier/psykiatrisk sykepleier har oppfølging av pasienter med nyrekreft.
Sykepleierne på poliklinikken har god kompetanse på kateterisering. Opplæring i selvkateterisering, innleggelse og skifte av permanent kateter (fjerne og ev skifte av blærekateter og legge inn blærekateter). Sykepleierne installerer medikamenter i blæren via et kateter ved ulike sykdommer i blæren etter forordning av lege.
Sykepleierne planlegger, tilrettelegger og deltar på en del legekonsultasjoner.
Sykepleierne og legene samarbeider om forskningsprosjekter.


Legene og sykepleierne har egne pasientlister hver dag i uka fra 0900-1500.
Vi ønsker pasientens pårørende velkommen til å være med på konsultasjonene på poliklinikken og vil gjerne bidra til å involvere barn som pårørende.
Ved behov for veiledning innen økonomi og trygd kan sykepleierne henvise til samtale med sosionom.
Pasientene kan kontakte sykepleierne ved poliklinikken hvis de har spørsmål eller komplikasjoner etter undersøkelser eller behandling/inngrep.

 

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ekspedisjon 1.et. sør i Gastrosenteret

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim