Klinikk for akutt- og mottaksmedisin

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin består av Akuttmedisinsk fagavdeling. Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag, Prehospitale fellestjenester i Helse Midt-Norge, Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral og Pasientreiser, Mottaksavdeling Øya og Felles mottaksavdeling, Orkdal sjukehus. Klinikksjef er Kjetil Andreas Hognestad Karlsen.

Klinikken har disse avdelingene:

Akuttmedisinsk fagavdeling

Avdelingen ivaretar det medisinske ansvaret for luftambulansens virksomhet i Trondheim, og er ansvarlig for å bemanne luftambulansen med leger.
Avdelingen har det medisinsk faglige ansvaret ved akuttmottaket.

Ambulansetjenesten St. Olavs hospital

Ambulansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten på sykehuset og har ansvar drift av ambulansetjenesten ved St. Olavs hospital.

Prehospitale fellestjenester i Helse Midt-Norge

har som hovedoppgave å fortsette videreutvikling av prehospital tjeneste i fellesskap for å sikre lik kvalitet på og samme tilgjengelighet av tjenesten for alle innbyggere i regionen. Avdelingen skal gi de tre sykehusforetakene en effektiv løsning og lik tilgang på kompetanse.

Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral

Avdelingen har et overordnet ansvar for nødmeldetjenesten i hele Sør-Trøndelag fylke inklusive virksomheten i AMK Sør-Trøndelag og Legevaktsentralene i fylket.

Mottaksavdeling

Mottaksavdelingen består av akuttmottak og observasjonsenhet. For mange pasienter og pårørende er avdelingen det første møtet med sykehuset.

Felles mottaksavdeling, Orkdal Sjukehus

Felles mottaksavdeling Orkdal består av 2 seksjoner - Akuttmottak/Legevaktsentral og Akutt24 og ØHD (øyeblikkelig hjelp døgntilbud). For mange pasienter og pårørende er avdelingen det første møtet med sykehuset. Legevaktsentralen Orkdal sykehus drifter legevaktstelefon (tlf. 116117) for 12 kommuner.  

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF Klinikk for akutt- og mottaksmedisin postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Besøksadresse: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 6 etasje nord

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim