Ledsagelse av lege i ambulanse

Kostnader for legers deltagelse i utrykninger med ambulanse dekkes av henholdsvis helseforetaket (spesialisthelsetjenesten), Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) samt den enkelte kommune (skyss av helsepersonell). Lege må selv i hvert enkelt tilfelle rette krav til den enkelte oppgjørsenhet for de utrykninger man har.

Eksempel

 • Utrykning fra legekontor/legevakt med ambulanse kl.12:20
  Fremme hos pasient  kl.12:35. Totalt 15 minutter,
  dekkes av helseforetaket.
 • Undersøkelse av pasient kl.12:35-12:50
  Takst for sykebesøk /konsultasjon, dekkes av HELFO.
 • Ledsagelse i ambulanse kl.12:50-13:20. Totalt 30 minutter,
  dekkes av helseforetaket.
 • Returreise til legekontor/legevakt kl.13:20-13:50.
  Totalt 30 minutter dekkes av helseforetaket.
 • Fra det tidspunktet ledsagelse iverksettes og til lege er tilbake på legevakt,
  benyttes gjeldende timepris (særsats) avrundet til nærmeste halvtime. 
  Les mer om salærsats på regjeringen.no
   

Dersom det er brukt taxi til pasient eller tilbake til legekontor etter avlevering av pasient skal kostnader til dette dekkes av kommunene som har betalingsansvar for skyss av helsepersonell. Helseforetaket dekker reisetid i henhold til takst.

Skjema for regninger til Ambulansetjenesten (helseforetaket) finner du nedenfor:

De som ønsker utbetaling via sitt foretak må fylle ut org.nr samt vurderingsskjema (veiledning til skjema finnes på side 2):

Leger som ikke har tilknytning til en virksomhet med et org.nr (for eksempel turnusleger), kan i stedet føre opp navn og personnummer/fødselsnummer, samt privat adresse og kontonummer.

Ufullstendig utfylte regninger returneres.
    

Sist oppdatert 09.03.2022