En gul varebil på en vei

Prehospitale fellestjenester i Helse Midt-Norge

Prehospitale fellestjenester ivaretar felles faglige løsninger på en rekke områder, støtte for fagsystemer til klinikkene, samt forvaltning og fornying av ambulansekjøretøy med utstyr på vegne av Helse Midt-Norge RHF. Avdelingen har en regional funksjon og er organisatorisk lagt til St. Olavs hospital HF i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin. Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 1 1 3.

Her finner du påmelding til utrykningskurs kode 160. Vi tilbyr også vedlikeholdstrening. Vi har erfarne instruktører med bakgrunn fra ambulanse, brann, forsvaret og politi med fokus på din sikkerhet. Kursene arrangeres i regi av Helse Midt-Norge.

​Påmelding til kurs

Les mer om Utrykningskurs kode 160 og vedlikeholdstrening i Midt-Norge
   

 • Avdelingssjef Jon-Ola Wattø
 • Leder Opplæringskontoret Bjørn Julbø
 • Overlege anestesiologi Per Christian Juvkam
 • Overlege anestesiologi Gunnar Vangberg
 • Overlege anestesiologi Stig Grønset
 • Fagrådgiver Karin Bakkelund
 • IKT-rådgiver Solveig Lilleberg
 • IKT-rådgiver Nødmeldetjenesten Lasse Aleksander Finstad
 • Logistikkansvarlig Line Slyngstad
 • Økonomirådgiver/IKT-koordinator Trine Selbekk Øvstebø
 • Undervisningsansvarlig Kjøreopplæring Pål Inge Hilmo
 • Fagleder GIS Tormod Storsveen Throndsen
 • IKT-koordinator Steinar Bakk
 • IKT-koordinator Guri Haga
 • IKT-koordinator Ken Pettersen
 • IKT-koordinator Marius Følstad
 • IKT-koordinator Truls Melbye 

EHF faktura
St. Olavs hospital HF,
Org.nr NO 883974832
Merkes: Navn
  


Litt historikk om ambulanse i Midt-Norge.

Nøkkeltall om ambulansetjenesten.Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Prehospitale fellestjenester
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Prehospitale fellestjenester i Helse Midt-Norge holder til i Abelsgate 5 1. etasje i Trondheim.

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Artikler