Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral

Via nødtelefon 1 1 3 tar AMK-sentralen imot hastemeldinger ved akutt sykdom og skade, koordinerer ambulanse- og luftambulansetjenesten.

AMK Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Spesialtrenet personell

AMK-sentralen bemannes av spesialopplærte sykepleiere og ambulansepersonell som veksler mellom å arbeide i Akuttmottaket ved St. Olavs hospital og ambulansetjenesten i Trøndelag.

Når du ringer 1 1 3 vil henvendelsen bli besvart av spesialopplært sykepleier som umiddelbart kobler inn de andre som er på vakt i sentralen. Slik vil det alltid være flere som samarbeider i en nødsituasjon.

Kontakt

Telefon

 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Postadresse

Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingssjef Christoffer Strøm
Mobil:  +47 957 25 620 

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Artikler

 • Vikar i ambulansetjenesten

  Ambulansetjenesten til St. Olavs hospital gjennomfører sammen med Akuttmedisinsk fagavdeling årlige kurs for nye vikarer. Vi planlegger oppstart av neste kurs i januar 2024, med opptak og seleksjon ved utgangen av 2023. Se lenke til annonsen i Webcruiter.

 • Utrykningskurs kode 160 og vedlikeholdstrening i Midt-Norge

  Her finner du påmelding til utrykningskurs kode 160. Vi tilbyr også vedlikeholdstrening. Vi har erfarne instruktører med bakgrunn fra ambulanse, brann, forsvaret og politi med fokus på din sikkerhet. Kursene arrangeres i regi av Helse Midt-Norge.

 • Ledsagelse av lege i ambulanse

  Kostnader for legers deltagelse i utrykninger med ambulanse dekkes av henholdsvis helseforetaket (spesialisthelsetjenesten), Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) samt den enkelte kommune (skyss av helsepersonell). Lege må selv i hvert enkelt t...