Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral

Via nødtelefon 1 1 3 tar AMK-sentralen imot hastemeldinger ved akutt sykdom og skade, koordinerer ambulanse- og luftambulansetjenesten.

AMK Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Spesialtrenet personell

AMK-sentralen bemannes av spesialopplærte sykepleiere og ambulansepersonell som veksler mellom å arbeide i Akuttmottaket ved St. Olavs hospital og ambulansetjenesten i Trøndelag.

Når du ringer 1 1 3 vil henvendelsen bli besvart av spesialopplært sykepleier som umiddelbart kobler inn de andre som er på vakt i sentralen. Slik vil det alltid være flere som samarbeider i en nødsituasjon.

Kontakt

Telefon

  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag DØGNÅPEN
  • Søndag DØGNÅPEN

Postadresse

Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingssjef Christoffer Strøm
Mobil:  +47 957 25 620 

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Artikler