En stor hvit bygning med en gate og folk som går rundt

Akutten

Pasienter som skal til akuttmottaket må møte opp i 1. etasje i Akutten og Hjerte-lunge-senteret for registrering. Dette gjelder alle hverdager kl. 07.30 – 21.30. Utenfor ordinær åpningstid, helg og helligdager skal pasienter møte opp i ekspedisjonen i underetasjen i samme bygg. Akutten, som består av akuttmottak, akuttpoliklinikk og Akutt24, vurderer og behandler pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Hit kommer pasienter som er henvist fra fastlege eller legevakt, eller som kommer med ambulanse etter direkte dialog med AMK.

Akutten ved St. Olavs hospital mottar daglig mellom 80 til 120 øyeblikkelig-hjelp pasienter,  ca. 32 000 pasienter i året.

Kort tid etter ankomst blir alle pasienter møtt av en sykepleier for vurdering av hastegrad (akuttvurdering) basert på sykdomsbilde.

Videre ventetid avhenger av hastegrad og hvor travelt det er i Akutten på aktuelle tidspunkt.

I løpet av oppholdet blir alle pasienter møtt av sykepleier og lege som starter nødvendig behandling og avgjør om pasienten legges inn på sykehuset, henvises eller kan reise hjem.

Akutten benytter et akuttvurderingssystem som heter RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System).

Alle pasienter blir vurdert og får definert en hastegrad:

 • RØD: Livstruende tilstand
 • ORANSJE: Alvorlig tilstand
 • GUL: Moderat tilstand
 • GRØNN: Mindre alvorlig tilstand
 • BLÅ: Pasienter som kommer for planlagt vurdering/prøvetakning

Hastegradsvurderingen baserer seg på symptomer og målinger av vitale parametere som pustefrekvens, puls, blodtrykk, temperatur, bevissthetsnivå mm.
Hvis tilstanden endrer seg i løpet av oppholdet kan hastegraden endres til mer eller mindre alvorlig.
I de travleste periodene på døgnet kan man måtte vente fra 30 minutter til 1 time før du blir vurdert.
Avhengig av hastegraden man får ved akuttvurdering og generell pågang på sykehuset, kan videre ventetid bli fra null til til flere timer.

 • En stor andel av pasientene har følge av pårørende når de kommer til sykehuset
 • Pårørende kan være en ressurs både for pasienten og personalet, men av hensyn til driften ønsker vi å begrense antall pårørende til én per pasient
 • Venteareal der pasienter ligger og enkelte andre behandlingssituasjoner er ikke egnet for følge av pårørende
 • Når det er fullt på venterommet ber vi pårørende som ikke må være til stede, om å vente i kantina eller i nærheten slik at det er plass til nye pasienter
 • De fleste pasientene vil etter kort tid flyttes til sengeposter i sykehuset. Noen pasienter blir skrevet ut og/eller sendt til andre behandlingsinstitusjoner
Kontakt

Telefon

 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Akutten
Postboks 3250
Torgarden
NO 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Pasienter skal møte opp i ekspedisjonen ved akuttpoliklinikk, 1. etasje i Akutten og Hjerte-lunge-senteret, kl. 07:30 – 21:30 alle hverdager.

Utenfor ordinær åpningstid, helg og helligdager: møt opp i ekspedisjonen i underetasjen.

Besøkstider

 • I dag DØGNÅPEN
 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim