Klinikk for anestesi og intensivmedisin

Klinikkens mål er å gi best mulig service både til hver enkelt pasient og til samarbeidspartnere.

Klinikksjef: Hilde Pleym 

Kontakt

Postadresse

Postboks 3250, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 6. etasje nord.

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim