Anestesiavdelingen

Anestesiavdelingen er ansvarlig for anestesiservice ved operasjoner og undersøkelser på hele sykehuset.

Anestesiavdelingen utfører ulike typer anestesi i flere senter i sykehuset.
Avdelingen har en egen Kateter-seksjon som har ansvar for innleggelse av langtids sentrale venekatetre (Dialyse-/Hichmankatetre - Veneport). Ansvarlig lege og sykepleier er tilgjengelig for avdelingene og primærhelsetjenesten i forhold til spørsmål knyttet til sentrale venekatetre.

Operasjonsavdelinger

Kvinne-barn-senteret

På Kvinne-barn-senteret opereres barn til kirurgiske og ortopediske inngrep og kvinner til gynekologiske inngrep. Her opereres også keisersnitt. Det er til sammen 8 operasjonsstuer på kvinne-barn-senteret.

Nevrosenteret

På Nevro-senteret opereres voksne og barn til nevrokirurgiske inngrep og øre-nelse-hals-operasjoner. Nevrokirurgisk operasjon og øre-nese-hals-operasjon i samme etasje og har til sammen 10 operasjonsstuer.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF, Anestesiavdelingen, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akutten og Hjerte-lunge senteret,
Prinsesse Kristinas gt 3, 2. etasje nord

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim