Kunnskapssenteret på Øya. Foto

Poliklinikk for langvarige utmattelsestilstander av uklar årsak inkl. CFS/ME

Du får konsultasjon til lege, fysioterapeut og psykolog. Fastlegen din får en grundig oppsummering av utredningen, og råd for videre oppfølging av deg som pasient. Det pågår kontinuerlig forskning og studier på CFS/ME.

Avdeling for smerte og sammensatte lidelser har kun et utredningstilbud. Etter at fastlegen din har søkt deg til oss, blir henvisningen din drøftet i tverrfaglig inntaksmøte. 


Dersom du vurderes til å ha rett til helsehjelp blir du registrert på venteliste som for tiden er inntil 4 måneder for pasienter mellom 18 og 25 år, og inntil 6 måneder for pasienter over 25 år.


Alle pasienter får time til lege, fysioterapeut og psykolog, og timene forsøkes satt opp samlet med ikke for stor spredning over tid. Langveisfarende forsøkes satt opp på timer over to påfølgende dager.


St. Olavs hospital er universitetssykehus i Midt-Norge, og det kan være at du blir spurt om annet helsepersonell kan være tilstede under konsultasjonen sammen med behandler. 


For fastlege/henviser: 

prioriteringsveileder fra Helsedirektoratet

Kontakt

Telefon

  • Mandag 13:00 - 14:00
  • Tirsdag 13:00 - 14:00
  • Onsdag 13:00 - 14:00
  • Torsdag 13:00 - 14:00
  • Fredag 13:00 - 14:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Tilbakeringetjeneste hele døgnet (callback)

Postadresse

St. Olavs hospital HF Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 2. etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret.

Vi benytter tilbakeringetjeneste, så du kan ringe oss når som helst på døgnet og legge igjen beskjed. Vi vil da ringe deg opp igjen så snart vi har mulighet. Poliklinikken har åpen telefonlinje kl. 13.00–14.00 alle hverdager.

Avdelingssjef: Augstein Svedahl  

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim