Kunnskapssenteret. Foto.

Smertepoliklinikken

På smertepoliklinikken gjøres utredningen tverrfaglig. Dette betyr at pasienter som får tilbud her vil få individuelle konsultasjoner med lege, fysioterapeut, sykepleier og psykolog. En slik tilnærming innebærer at flere forhold kommer i fokus og blir drøftet. Ved endt utredning samles du og teamet til en digital fellestime, hvor mulige behandlingsforslag blir lagt frem. Behandling kan foregå her på poliklinikken, eller i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. Dette varierer ut i fra ditt behov og tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen.

Avdelingssjef: Augstein Svedahl  

I vår poliklinikk arbeider psykologer, smertesykepleiere, leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykomotorisk fysioterapeut, jobbspesialist og sekretærer. Pasienter som kommer til smertepoliklinikken vil som regel møte flere av disse fagpersonene. 

Vi behandler både langvarig smerte, der plagene har vart i flere måneder eller år, og relativt nylig oppstått smerte der det er en risiko for at plagene kan bli langvarige. Pasienter med smerte knyttet til pågående kreftbehandling blir hovedsaklig ivaretatt av behandlende avdeling/palliativt team. 

Avdelingen har et kunnskapsbasert fokus med stadig nye forskningsprosjekter. Dersom du blir forespurt om å delta i en studie, vil du få grundig informasjon om samtykke og hvordan dine opplysninger blir behandlet.

Vi er opptatt av at tilbudet ved Smertepoliklinikken skal være så godt som mulig, derfor registrerer vi aktiviteten vår i et nasjonalt kvalitetsregister. Som et ledd i dette vil pasienter som kommer til oss bli bedt om å registrere relevante opplysninger i et spørreskjema som det blir gitt elektronisk tilgang til i forkant av timen.

 

Norsk kvalitetsregister for pasienter med langvarig smerte (NOKSmerte) har som hovedmål å redusere uønsket variasjon og forbedre kvalitet i utredning og behandling av pasienter som er gitt rett til helsehjelp ved tverrfaglige smertesentre. Alle pasienter som er henvist til tverrfaglig smertesenter/-klinikker på grunn av langvarige smerter og som har fått rett til helsehjelp, mottar et informasjonsbrev som beskriver NOKSmerte. All inklusjon baseres på informerte, uttrykkelige og frivillige samtykker fra pasientene.


 

Kontakt

Telefon

  • Mandag 10:00 - 11:30
  • Tirsdag 10:00 - 11:30
  • Onsdag 10:00 - 11:30
  • Torsdag 10:00 - 11:30
  • Fredag 10:00 - 11:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Hele døgnet (tilbakeringetjeneste)

Postadresse

Smertepoliklinikken Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret St. Olavs Hospital HF Postboks 3250 Sluppen 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 2. etasje, vestfløy, i Kunnskapssenteret. Vi henter deg på venterommet når det er din tur. Vi benytter tilbakeringetjeneste så du kan ringe  oss når som helst på døgnet og legge igjen beskjed. Vi ringer deg tilbake så raskt som vi har mulighet. Smertepoliklinikken har åpen telefonlinje hverdager kl. 10.00-11.30.

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim