Fasadebilde av Kunnskapssenteret på Øya i Trondheim.

Smerteteam

Smerteteam består av anestesilege og spesialsykepleiere, og har ansvar for daglige tilsyn til pasienter med vanskelig håndterbare smerter som ligger på ulike avdelinger på sykehuset. Helsepersonell kan nå oss på internt nummer alle hverdager kl. 08.00-15.00.

Avdelingssjef: Augstein Svedahl  

Vi er landets eldste smerteteam, 40 års jubileum i 2020. Smerteteamet består av anestesilege og intensivsykepleiere. Teamet har ansvar for daglige tilsyn til inneliggende pasienter med vanskelig håndterbare smerter på ulike avdelinger på sykehuset. Teamet følger opp pasienter med akutte postoperative smerter, kreftrelaterte smerter og subakutte smerter. For pasienter med denne grad av smerteproblemer må det foreligge en skriftlig intern henvisning fra ansvarlig postlege for å sikre god samordning mellom de medisinsk ansvarlige og smerteteamet. Pasienter som er sykehusinnlagt grunnet en kronisk smertetilstand skal fortrinnsvis bli henvist til tverrfaglig poliklinikk via sin primærlege og bli behandlet innenfor vanlige ventelistegarantier.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital HF Smerteteam Avdeling for smerte og sammensatte lidelser - Smertesenteret Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kunnskapssenteret, 2. etasje, vestfløy. 

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim