Medisinsk simulatorsenter

Medisinsk simulatorsenter (MSS) er et kompetanse senter for trening i akutte medisinske tilstander hos barn og voksne. Vi tilbyr individuelt tilrettelagt kursvirksomhet for studenter, leger, sykepleiere, ambulansepersonell og annet helsepersonell i realistiske omgivelser.

Våre instruktører har alle formell instruktørutdanning etter europeisk standard, og sørger for at kursdeltagere får trening i praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samarbeid.

MMS er et samarbeid mellom NTNU, St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge.

Se egen nettside for Medisinsk simulatorsenter, www.simulatorsenteret.no

Kontakt

Postadresse

St.Olavs hospital
Medisinsk simulatorsenter
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Prinsesse Kristinas gt. 3, AHL-senteret, nord, U1

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Slik trener helsepersonell på akutte medisinske tilstander

Den datastyrte dukken "Johanna" kan simulere sykdom. Hun snakker, puster, har puls og kan ta i mot medisiner. Videoen her viser hvordan vi trener helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner.
Se videoen her.
Øvelse på SimulatorSenteret, St. Olavs hospital. Foto.